1. Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

2. Koulutus ja tutkimus

3. Turvallinen yhteiskunta1. Koen vahvasti, että ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön satsaaminen on sijoitus, joka menee lähes kaiken muun edelle. Henkinen hyvinvointi on suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa jäänyt liian vähälle huomiolle, ja se näkyy.

2. Suomi on ollut edelläkävijä ensiluokkaisen koulutuksen tarjoamisessa kaikille kansalaisilleen, ja tätä oikeutta tulee edelleen vaalia. Tutkimuksen saralla suuntaisin ympäristötukina erilaisille ulkomaisille yrityksille valuvat veroeurot Suomessa tehtävään uraauurtavaan tutkimukseen, kuten esimerkiksi pienten ydinreaktorien kehittämiseen tai kasvien stressinsietokyvyn tutkimukseen. Pitkäjänteisellä työllä ja perustutkimuksen tukemisella meillä on mahdollisuus vaikuttaa maailmanlaajuisesti merkittävien keksintöjen syntyyn, joilla olisi valtava vaikutus energian ja ruuantuotantoon ajatellen maapallon tulevaisuutta.

3. Kolmas vaaliteemani, turvallinen yhteiskunta, sisältää sekä henkilön fyysisen koskemattomuuden ja omaisuuden turvan, että välttämättömän sote-uudistuksen. Haluan, että jokaisella on yhteiskunnan puolesta taattu turvaverkko, johon tukeutua kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa ja joka kuuluu jokaisen kansalaisen arkeen, eikä ole olemassa vain syrjäytyneille ja niille, joilla ei ole varaa yksityisiin palveluihin. Tarvitaan myös riittävä määrä poliiseja ja maltillinen maahanmuuttopolitiikka, jolla pystytään varautumaan terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät lieveilmiöt, joita kontrolloimaton maahanmuutto valitettavasti tuo mukanaan.