LANNANPOLTTO

Vuonna 2014 on EU:n lannanpolttoa koskevaa lainsäädäntöä muutettu siten, että siipikarjan lantaa polttoaineena käyttävät tilatason laitokset voidaan hyväksyä sivutuoteasetuksen nojalla, eikä niiden tarvitse täyttää EU:n jätteenpolttoa koskevia vaatimuksia.

Olen parhaillaan keräämässä nimiä vetoomukseen Euroopan parlamentille komission asetuksen (EU) 529/2014 laajentamiseksi koskemaan myös muiden eläinlajien mukaan lukien hevosen lannan polttoainekäyttöä (kts. alla). Jos kannatat vetoomusta ja haluat olla yksi sen allekirjoittajista, ota yhteyttä sähköpostilla saaralaang@gmail.com tai vaikka Facebook-sivujeni kautta (Saara Lång).


PETITION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

On the 3rd of Jube 2014 the Regulation (EU) No 142/2011 as regards to the use of animal by-products and derived products as a fuel in combustion plants was amended by the Regulation (EU) No 592/2014. Consequently, poultry manure, which is produced as an integral part of on-farm breeding and rearing of poultry, can be used onsite without prior treatment as fuel for combustion provided that relevant environmental and health protection requirements are complied with and the specific se will not cause adverse environmental or human health impacts.

We undersigned petition to the European Parliament to review the relevant provisions of the Regulation (EU) No 142/2011 so that the use of manure of other species as fuel for the combustion could be carried out as well.

Saara Lång